"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Во стаичката пръска аромат...


Во стаичката пръска аромат

оставена от тебе китка цвете,

тоз аромат душата ми в мечти

при теб унася, свидно мое дете.

 

И виждам те унесена в мечти

за мен, подпряла чело на ръцете...

Во стаичката пръска аромат

от теб оставената китка цвете.