"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Вихър сви и тъмен рой...


Вихър сви и тъмен рой

облаци Пирин обвиха -

тъкмо Рила в зори тихо

му зашепна бляна свой.

 

Но забулени во мрак,

през мъглите с ек гръмовен

своя разговор любовен

продължаваха те пак.