"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Вият се облаци черни...


Вият се облаци черни,

вихрена буря се кани;

като че в мисли чемерни

мръщат се тъмни балкани.

 

По-скоро шеметни бури,

по-скоро, вихри несвясни!...

Бура на мрак край да тури,

бура душа да изясни.