"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Ти, който бдиш от небесата...


Ти който бдиш от небесата

над человешки съдбини,

над мен десницата си свята

зарад закрила протегни!

        

Спази ме, докато направя,

що с вяра в тебе съм почнал

и посегни от мен тогава

да земеш туй що си ми дал.