"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Престана поройния дъжд...


Престана поройния дъжд,

отмина вихра ненадеян;

гръмовний сетен ек заглъхва,

далеко някъде отвеян.

 

И само капчици се ронят

от листовцете разведрени,

и падат - благодатни сълзи,

от блясък слънчев позлатени.