"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Преди минута буен вихър...


Преди минута буен вихър

акациите как размята!

Обрули белите цветенца,       

и с тях застла земята.

 

Преди минута... Как сега са

те вейки свежи разпростряли -

като че щастието мина

над тях и ги погали.