"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Нощ преваля. Зад гори...


Нощ преваля; зад гори

ясен месечко се скри,

ей зора ще сипне скоро -

сбогом, жадена изгоро!

 

Що е, че съм разделен

аз от теб? Нали весден

мила на сърце те нося -

сбогом, птичко свилокоса!

 

Скоро пак ще притъмней.

Славей песен щом запей,

ти възчаквай ме тогива -

сбогом, моя желбо жива!

 

Не чезни, а имай мен

мило на сърце весден -

би ще времето крилато...

Сбогом, мое златно злато!