"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Над безкрайните полета...


Над безкрайните полета

тишина е и покой

глухо дремят класовете,

морни от пладнешки зной.

 

Задухата в знойний въздух

с огнени крила трепти -

и за близка жътва тихом

тя на нивите шепти.