"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Месеца самотно грей...


Месеца самотно грей

и лучи вълшебни лей

 

над планинските вършини

и обвити в мрак долини.

 

Сънний мир сън осени...

Само будните вълни

 

в тъмното море немирно

се премятат беззапирно.

 

И унесени, в захлас

нещо шепнат с тъмен глас, -

 

дали сага съкровена?...

И заспалата вселена,

 

като че ли в трепет плах,

слуша, схванала во тях

 

нейде някой рев далечен -

ек от хаоса предвечен.