"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Капчици дъждовни...


Капчици дъждовни

падат от небето -

и орачу трепна

радостно сърцето.

 

Чу той техний говор

с ветреца пролетен

и на ранний посев

поздрава приветен.

 

И в мечти честити

видя той отрано

в златен клас израсло

зърното посяно.

 

И кръстци, и снопи -

дар за труд грижовни...

Святи, благодатни,

капчици дъждовни!