"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: До пътните врата го тя изпрати...


До пътните врата го тя изпрати,

и тихо сбогом му пошепна само;

отмина той, а мълком тя застана,

о вратнята облегната на рамо.

 

На ъгъла изви се той към нея

и кивна й, преди да свий от тамо.

И дълго тя се взира все нататък,

о вратнята облегната на рамо.