"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Сън за щастие: Безумний вихър на живота...


Безумний вихър на живота

подмята го насам-натам -

в безумний вихър на живота

безумно той се хвърли сам.

 

В безумний вихър на живота

де той ще спре? На кой ли бряг...

В безумний вихър на живота

тежко на тръгналий без стяг.