"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Овчарска песен

Свърнах стадо, либе Радо,

снощи на полето

и полегнах, час подремнах,

съних зло проклето:уж са били теб годили

за Радой съседа,

теб годили, мен сватили

с мъка сърцееда.Скочих: болно, неповолно,

трепна ми сърцето;

кръст направих и оставих

стадо сред полето...Късни нощи, а пък още

свещ у вас гореше;

твоя радост, моя жалост -

кой ви госта беше?!