"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Лист обрулен

Лист отбрулен... Бог знай де го

вятъра завлече.

И сирака

тъй отмина на чужбина -

сам, далече.Лист отбрулен... Мир за него

в някоя долина.

Кой го чака,

та сираче да заплаче

по родина?