"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Ледена стена

 

Ледена стена - под нея съм роден.

Стъклена стена - отвред съм обграден.

Хладната стена - замръзна моя дих.

Вечната стена - с глава я не разбих...

 

Който приближи - стовари черен труп:

кой не приближи! - и мъртъвци са куп.

Който приближи - затули лъч една:

кой не приближи! - и чезна в тъмнина.