"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Копнение

 

Все туй копнение в духът

     все туй скиталчество из път

на който не съзирам края.

 

     И поглед вечно устремен

     напред, към утрешния ден

без там пристанище да зная...