"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Идилия

 

Прах, олелия. Навалят

уроди, орда безока,

пътя световен. Прескачат

живите мрътви - отиват, -

тътне земята в тъмите.

 

Дрънкат сахани, легени

(рицарски шлемове бранни),

махат Кихоти безоки

копия-тръсте, камиши,

плясък и крясък до бога.

 

Мигат-премигват звездици

(божии прашни клепачи) -

гледат в почуда надоле...

Охтичав месец повива

остър нос мрачно нагоре.