"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Епитафия

 

Не тръгна той да търси громка слава

ни в кървав бой, ни в улична разправа;

а там, де злото разбойствува в тъмата,

една любов оръжие занесе -

и дето култ е векове лъжата,

на истина хоругвата понесе.Под кръстно зло плещи се не превиха,

ни сили в път, в трънлив път измениха,

в гранит-гърди не кипна нивга злоба,

за свой, за враг той имаше усмивка...

И тъй докрай, и тъй дотук, до гроба.

Герою скъп, най-лика ти почивка!