"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Другари

 

Загасна пламък-юност и в пламенни другари

днес виждам овча кротост: на всички по лицата

живота безпощаден е смогнал да удари

с цинична подигравка на злото си печата.

 

Измежду тях един ли след мене завистливо

поглежда и въздиша? Щастливец ме намира!

Оплаквам участта им, оплаквам я горчиво...

А мене кой оплаква, а мене кой разбира?