"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Огняроинтелигентска

 

Сънно тракат

релсите във мрака.

От умора

ставите болят.

Някой би въздъхнал:

"Не очаквам..."

Не! Очаквам!

Чака ме светът.



Зная свойто място

във живота

и напразно

няма да се дам.

Честно ще умра като

работник

в боя ни

за хляб и свобода.