"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Химн

 

Неспирно напирай, разраствай,

издигай бетонни стени!

На робството черната напаст

потъва в далечни мъгли.Издигай в небето антени,

с сирени покоя разбий!

И в утрото нека засмени

прогреса посрещнеме ний!Че всяка израснала сграда,

подпряла небесния свод,

е крепост, която изгражда

народът за мирен живот.Стремително, смело нагоре!

В небето, където тупти

размерно сърцето моторно,

издигай бетонни стени!Издигай в небето антени,

с сирени покоя разбий!

И в утрото нека засмени

прогреса посрещнеме ний!