"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Делба

По чувства сме братя ний с тебе
и мисли еднакви ний таим,
и вярвам, че в светът за нищо
ний няма с теб да се разкаем.

 

Добро ли сме, зло ли правили,
потомството назе ще съди;
а сега - дай ръка за ръка
и напред със стъпки по-твърди!

 

Спътник ни са били в животът
страдания, бедност в чужбина,
но тях сме ний братски делили
и пак ще ги делим двамина...

 

Ще делим ний хорски укори,
ще търпим и присмех глупешки,
ще търпим, но няма да охнем
под никакви мъки човешки.

 

И глава ний няма да сложим
пред страсти и светски кумири:
сърцето си вече казахме
с печалните наши две лири...

 

Напред сега с чувства и мисли
последната делба да делим:
да изпълним дума заветна -
на смърт, братко, на смърт да вървим!

 

Теми и анализи към произведението:

Големите идеи за робството, борбата и свободата в поезията на Христо Ботев (ЛИС) 

Индивидуално - конкретното и философски - обобщеното в поезията на Ботев (ЛИС)

Любов и омраза, свобода и смърт в лириката на Ботев (ЛИС)

Майката, либето и родината в поезията на Христо Ботев (ЛИС)

Националното и общочовешкото в поезията на Христо Ботев (ЛИС)

Смъртта и гробът в поезията на Христо Ботев (ЛИС)

Анализ на произведението