"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Борба

 В тъги, в неволи младост минува,
 кръвта се ядно в жили вълнува,
 погледът мрачен, умът не види
 добро ли, зло ли насреща иде...
 На душа лежат спомени тежки,
 злобна ги памет често повтаря,
 в гърди ни любов, ни капка вяра,
 нито надежда от сън мъртвешки
 да можеш свестен човек събуди!
 Свестните у нас считат за луди,
 глупецът вредом всеки почита:
 "Богат е", казва, пък го не пита
 колко е души изгорил живи,
 сироти колко той е ограбил
 и пред олтарят бога измамил
 с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
 И на обществен тоя мъчител
 и поп, и черква с вяра слугуват;
 нему се кланя дивак учител,
 и с вестникарин зайдно мъдруват,
 че страх от бога било начало
 на сяка мъдрост... Туй е казало
 стадо от вълци във овчи кожи,
 камък основен за да положи
 на лъжи святи, а ум човешки
 да скове навек в окови тежки!
 Соломон, тоя тиран развратен,
 отдавна в раят нейде запратен,
 със свойте притчи между светците,
 казал е глупост между глупците,
 и нея светът до днес повтаря -
 "Бой се от бога, почитай царя!"
 Свещена глупост! Векове цели
 разум и совест с нея се борят;
 борци са в мъки, в неволи мрели,
 но, кажи, що са могли да сторят!
 Светът, привикнал хомот да влачи,
 тиранство и зло и до днес тачи;
 тежка желязна ръка целува,
 лъжливи уста слуша със вяра:
 мълчи, моли се, кога те бият,
 кожата да ти одере звярът
 и кръвта да ти змии изпият,
 на бога само ти се надявай:
 "Боже, помилуй - грешен съм ази",
 думай, моли се и твърдо вярвай -
 бог не наказва, когото мрази...
 Тъй върви светът! Лъжа и робство
 на тая пуста земя царува!
 И като залог из род в потомство
 ден и нощ - вечно тук преминува.
 И в това царство кърваво, грешно,
 царство на подлост, разврат и сълзи,
 царство на скърби - зло безконечно!
 кипи борбата и с стъпки бързи
 върви към своят свещен конец...
 Ще викнем ние: "Хляб или свинец!"


Теми и анализи към произведението:

Големите идеи за робството, борбата и свободата в поезията на Христо Ботев (ЛИС) 

Индивидуално - конкретното и философски - обобщеното в поезията на Ботев (ЛИС)

Любов и омраза, свобода и смърт в лириката на Ботев (ЛИС)

Майката, либето и родината в поезията на Христо Ботев (ЛИС)

Националното и общочовешкото в поезията на Христо Ботев (ЛИС)

Смъртта и гробът в поезията на Христо Ботев (ЛИС)