"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Замиращи звуци: Как жадно гледах в твоите очи...


Как жадно гледах в твоите очи,

о, дивно хубав цвят на пролетта.

Неугасимий жар на любовта

как жадно чаках в тях да поличи.

 

И как безумна бе ми радостта,

кога дочух гласът ти да звучи:

- Ела, изгряха твоите лучи -

на щастието златний ден наста.