"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Замиращи звуци: Изглеждам аз годините преминали...


Изглеждам аз годините преминали:

рой призраци с разплакани очи -

мечти без път, мечти без цел погинали

в томление за слънчеви лъчи.

 

Изрядко - миг - упивания сладостни

от майски лъх и бисерна роса -

и пак сълзи, пак пътища нерадостни,

ридания и тъмни небеса.