"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Замиращи звуци: И ето скръб крила над мен привежда...


И ето скръб крила над мен привежда -

ти мойто сетно щастье разруши,

и в този път на мрак и безнадежда

какво ще може да ме утеши?

 

А как мечтаех с тебе да достигна

аз в търсений предел на радостта,

в призвездна висота да се издигна

над пропасти от смрад и суета!...