"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Спомени: Отгласи


Морна и слаба, скърби ме горят.

- Радостен и ясен вий се моят път.

Росните градини скреж и сняг покри...

- Аз ти обещавам пролетни зари!

 

Буйните потоци зимен студ скова.

- Аз ще ги разбудя с царствени слова.

Де глави на завет - там ще подслоним?

- Горд и недостъпен храм ще изградим!

 

Чуй - над нас злокобно вихър пролетя.

- Страж над теб ще бъда денем и нощя.

лъч един не трепва в нощний син покров.

- Слънце ще запалим - нашата любов!