"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Посвещение: Малинен дъх разпръскват твойте устни...


Малинен дъх разпръскват твойте устни,

о, сладък дъх на майските цветя!

И преблажен е, който пръв откъсне

от тях малината на любовта!

 

Кокичета страните ти покриват,

посипани с брилянтена роса...

Ах! Кой щастливец нощем ще обвиват

къдриците на твоята коса!...