"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Посвещение: И все с надежда бяха дървесата...


И все с надежда бяха дървесата

лъчи над тях ден слънчев да пророни,

но в тъмна нощ бе празник в небесата

и сняг обсипа голите им клони.

 

Замлъкнаха те, в горка скръб замрели,

под бремето на новите одежди -

на бляновете в сетний час съзрели

безплодьето на своите надежди.