"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Под тъмни небеса: В тъмницата


О, неволя - да крееш

на неволите раб,

да възпламеняваш и тлееш -

ту всесилен, ту слаб.

 

Тук обжегнат от зноя,

там помръзнал в студа,

надломяван от своя

и от чужда вражда.

 

Да тъгуваш по скрити,

неизгрели слънца,

сам понесъл тъгите

на мильони сърца.

 

Като воин в тъмница

да не можеш - пленен,

да развържеш десница

в гняв безумно-свещен.