"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Под тъмни небеса: Пролет


Разнасят се облаци черни,

топи се последният лед

и светлата пролетна радост

прониква, пробужда навред.

 

Грей над нас, вълшебна пролет

с прояснени небеса!

Мир от теб сърцата молят,

както розите - роса.

 

Тя иде, с венец ароматен

окичила свойто чело,

и в наште поля и долини

лъхти с благодатно крило.

 

Дай след сълзите забрава,

нови дни за мирна слава,

нови дни за мирна слава,

възвести на родний край!

 

На бурни виелици зимни

последният отглас замря

и в края на робската мъка

свобода и радост изгря.