"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Под тъмни небеса: Нощен час


Дали налегна буря тъмни клони,

в горите безнадежден сън заспали

след ужасите на размирен ден?

 

Дали под притаени небосклони

светкавица-сретница се запали

и гине пътник, с огън ограден?

 

Дали скала се в бездна не отрони,

зъл бродник за безкръстен гроб пожали

и тръгна да го дири ужасен?

 

О, нощ на поруганите корони,

о, нощ на поруганите скрижали,

самотна, безнадеждна, бди над мен!