"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Под сурдинка: Сиротна песен

 

Ако загина на война,

жал никого не ще попари -

изгубих майка, а жена

не найдох, нямам и другари.Ала сърце ми не скърби -

приневолен живя сирака

и за утеха, може би,

смъртта в победа ще дочака.Познавам своя път нерад,

богатствата ми са у мене,

че аз съм с горести богат

и с радости несподелени.Ще си отида от света -

тъй както съм дошъл бездомен,

спокоен като песента,

навяваща ненужен спомен.