"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Под сурдинка: Прииждат, връщат се...

Dis-moi, dis-moi guerrirai-je
De ce qui est dans mon coeur...
Francis Jammes


Прииждат, връщат се, шумят като разлените вълни

на взбунено море, пияно от несдържната си мощ -

под тежките им стъпки сякаш морната земя звъни,

тук всеки ден е ден без отдих, безсънна - всяка нощ.Кои са те? - Безименни - и ти безимен между тях

потъваш в жалбите им глъхнали и в грубите им веселби -

и чакаш примирено празника на кървавия смях,

когато и над твоя свят съдбата мрак ще протръби.И как е странно в грохота на тоя вихър лих,

където всички са един и всеки все пак - сам,

да си припомниш, да пришъпнеш някой плачещ стих

из кротките елегии на Francis Jammes.