"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Под сурдинка: През векове

 

"От вас навеки взор отвръща Бог,

идете в безнадеждните юдоли

и в мрачни окаянства и неволи

узнайте неговия гняв жесток.Там нека се разтлеят в лют порок

и в горест вашите мечти и воли,

но милост стонът ви да не измоли -

от вас навеки взор отвръща Бог!"Така прорече той и те поеха

през мрака своя път окървавен -

да не намерят в никой час утеха

от оня безпросветно страшен дендо днес, когато взрян на вековете

в пастта бездънна, тръпна съкрушен -

и като факел полунощен свети

проклятието тяхно и над мен.