"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Под сурдинка: Един убит

 

Той не ни е вече враг -

живите от враговете

бурна ги вълна помете

нейде към отсрещний бряг.Ето, в хлътналия слог

легнал е спокойно бледен

с примирена скръб загледан

в свода ясен и дълбок.И по сивата земя,

топлена от ласки южни,

трепкат плахи и ненужни

с кръв напръскани писма.Кой е той и де е бил?

Чий го зов при нас доведе,

в ден на вихрени победи

да умре непобедил?Клета майчина ръка,

ти ли го в неволя черна

с думи на любов безмерна

утеши и приласка?Смешна жал, нелепа жал,

в грохотно, жестоко време!

Не живот ли да отнеме

той живота свой е дал?И нима под вражи стяг

готвил е за нас пощада? -

Не, той взе що му се пада,

мъртвият не ни е враг!