"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Легенда за разблудната царкиня : Витае трета нощ над водната пустиня...

 

- "Витае трета нощ над водната пустиня

и мрачните скали отекват странен тътен,

за прилив иде час, а ти все бдиш, царкиньо,

и твоят взор гори, от сластен дим помътен.Дойди и разстели коса дълбокорунна

на мойте колена - привел чело над тебе,

аз кротко ще пристъпя със лютна среброструнна

великата ти скръб пред незаслужен жребий.Загледано към нас през сплетените клони,

небето ще разкрий предвечната си слава

и твоята звезда несетно ще отрони

то в тихото море на тихата забрава.Чуй горката молба на своя паж, царкиньо,

отпада дивен взор, от сластен дим помътен -

витае трета нощ над водната пустиня,

а мрачните скали отекват странен тътен."