"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Легенда за разблудната царкиня : В предели потайни, в чертог запустял...

 

В предели потайни, в чертог запустял -

сянка на смъртна печал.

Там плаха царкиня от здрач до зори

в плахи надежди гори.

Оглежда се трепетно в нейния взор

морски безбрежен простор

и в него проблясват през тънка мъгла

мачти и стройни весла.