"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Легенда за разблудната царкиня : Мълчи, а светлий бряг застила черна тиня...

 

Мълчи, а светлий бряг застила черна тиня.

Назрели за греха, кънтят греховни бездни,

витае трета нощ над водната пустиня

и блудна мрачина гаси венците звездни.