"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Легенда за разблудната царкиня : Кой изхлипа в пустошта...

 

Кой изхлипа в пустошта


на замлъкналите зали?

Тишината ли пожали

свойта пръвна яснота?

Кой на кулата възлезна

и с копнеж ръце простре

към притихналата бездна

на неверното море?

Кой в градината стаи

дъх под черните заслони?

- Своя бряг луната гони

и безмълвие струи...