"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Легенда за разблудната царкиня : Денят издига златен щит...

 

Денят издига златен щит

над умирените води.

Тъмите слънце победи

и с много сълзи е отмит

позорний спомен в морна памят...Как властно погледа примамят

безбрежни морски ширини

и в безметежна яснота

потръпват волните вълни -

о, как е светло след скръбта,

която в буря се изплака!С невинен смях сърцето чака

дори и смътния мираж

на бели корабни платна,

които в синя далнина

ще зърне влюбения паж

и вест желана ще прошъпне...

Царкинята в надежди тръпне!...