"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Копнежи: Видения


В градината аз чух риданья и проклятья,

в градината видях крилата на смъртта -

на горест безотрадна в студените обятья

там плачеше брезата за своите листа.

 

В гърдите си аз чух проклятья и риданья,

в гърдите си сетих безкрайна пустота -

сред гробища пустиня, от бледний лъч огряна,

там плачеше душата над сетната мечта.