"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Копнежи: Утро


След бури - мир и тишина,

след нощ - безбрежна светлина.

 

Над равноширнатия път

лучите вихрен танц въртят -

 

път царствен царствено поел,

високо плува горд орел.

 

И аз, пиян от светлина,

в зорите ранни на деня,

 

повярвал в слънцето, вървя,

през буйно-зрейнали нивя,

 

и слушам радостно-смутен

как шепне утрото над мен

 

с дъха на ранните цветя

ще дойде тя, ще дойде тя.