"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Копнежи: Полет


От мръсния лик на суетност вседневна

блажен е тоз, чийто се дух отврати,

разкъсва веригите свои той гневно

и с вихрен полет в небесата лети.

 

Там жаден за смърт под нетленния блясък

на вечния мир и на вечния ден,

той среща на мълнийте гордия трясък

и пада от царствено щастье огрен.