"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Копнежи: Песен


Над мойте копнежи умората ранна

крила безотрадни простря.

Скърбя за зората, тъй дълго желанна,

която тъй скоро умря.

 

Скърбя за росата, която изсъхна

над болни и бледи листа,

за първата песен, която издъхна

на глухо мъртвило в пастта.