"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Копнежи: Отдавна е слънцето чуждо за мен...


Отдавна е слънцето чуждо за мене,

аз тлея на мъките в тъмен вертеп.

Живот-красота, о, живот-наслажденье,

докрай ли ще бъда разлъчен от теб!

 

Докрай ли молитвите в мрак ще замират,

докрай ли в гърдите ми скръб ще цъфти

и моите погледи прах ще намират

там, дето са търсили златни мечти.