"Ако имаш само една градина и библиотека, имаш всичко!"

Копнежи: Безплодний шумен ден замлъкна...


Безплодний шумен ден замлъкна.

Самин аз чаках в тъмнината -

че ти далеч от мен замръкна,

сестрице моя непозната.

 

Че толкоз пролети умреха -

едничък цвят ли не остана?

Донес ми вяра и утеха,

сестрице моя възжелана!

 

Че в страх безумно леденея

пред първий студ на люта зима -

о, пламък дай ми да се сгрея,

сестрице моя най-любима!