"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."

ТАЛАНТИ

В тази секция ще бъде публикувано лично творчество без жанрово ограничение. Даваме възможност на всеки от Вас да обогати този сайт със своите мисли и чувства.


Жена

Мирела Станчева

Едно от може би най-страховитите на вид животни в целия Свят е вид растителнояден бръмбар. Целият е в шипове и рога, за да се предпази от евентуални атаки и прекарва живота си в обвивка на чудовище...

Прочети

Свирачът (сценарий за телевизионна новела)

Таня Илчева

ВИЛИ, мъж на 25 г. е седнал в тир до ШОФЬОРА (50 г.) и свири на китарата си. ШОФЬОРЪТ започва да тананика с него и да се смее. Натиска клаксона. ВИЛИ оставя китарата в краката си. ШОФЬОРЪТ му подава цигара, но ВИЛИ отказва. Настъпва мълчание. Навлизат в малък град...

Прочети

Свободният, Влюбеният и Изоставеният

Мирела Станчева

На гарата, на една пейка под големия часовник седяха трима души. Гледаха всеки собствените си обувки, сякаш очакват всеки момент ноктите на краката им да пораснат значително. Седяха там от три часа и никой не бе погледнал към часовника...

Прочети

Христиана и MSAT

Любомир Любомиров

Христиана взе и разтвори книга от масата, но погледът ѝ все още блуждаеше, разфокусиран от шокиращата новина. Първите няколко секунди, след като затвори слушалката, в съзнанието ѝ останаха да звучат само две думи: пълна програма. 

Прочети