"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."

ТАЛАНТИ

В тази секция ще бъде публикувано лично творчество без жанрово ограничение. Даваме възможност на всеки от Вас да обогати този сайт със своите мисли и чувства.


Полет над копенхагенско гнездо

Петко Славов

ОK, аз съм от тези, които правят кефа на хората, с една дума - музикант.
Тананикам си и накрая дори ми плащат. Може би при мен трудът е песен.
Покрай това пътувам много - питай жена ми и дъщеря ми!...

Прочети

Марсовизия - още едно недоразумение

Петко Славов

Точно така би озаглавил статията си утре, ако беше журналист, мислеше си Мардони, докато изправяше клепналото си от сън пипало. Но като председател на журито на Марсовизия в малката марсианска държава Лъбгария, единственото, което му оставаше, бе да навлече зеления си костюм, да излезе довечера...

Прочети

Как Miles Davis ме спаси на едно пътуване до Прага

Петко Славов

Сценарий: аз на път за Копенхаген през Прага
Sound track: Kind of Blue” - Miles Davis
Задължителни 4 условия, за да разбереш за какво говоря:...

Прочети

Накъде води стълбата

Елица Венцеславова

- Не ти ли писна да говориш за това? Само за това?

Двамата мъже, г-н X и г-н Z, седяха в просторен хол, подобен на малка тронна зала.

Мъжът в скъпия ленен костюм, г-н X, кротко се усмихна и се отпусна в червения кожен фотьоил...

Прочети

Картина

Стефан Алев

Величествената сграда – символ на културата, урасена в бароков стил, светеше в тъмнината, а червеният й цвят изпъкваше на места, а на други преливаше в черно. В този познат храм на културата се бяха събрали много на брой хора, за да чуят операта „Сватбата на Фигаро”...

Прочети