"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."

Таланти

Обичай ближния си. Любов.

 

Любов, любов и пак любов

- това е нашата мечта,

и нашата съдба

- поне надявам се да е така!

 

Но дали е истина това,

дали съществува тя?

Има ли я и колко

силна е сега?

 

Та тя е в нашите сърца!

Не може да не обичаш,

не може да си вечно лош

- и лошите имат си сърца!

 

Не може да не съществува

- да е лъжа,

има я – аз вярвам в това!

Мисля, че е в нас

- в нашите сърца.

                             

Любов, любов и пак любов

- мисля че я има

и винаги ще е така!

Ще я има във вас,

в мен – в нашите сърца!

 

Тя е – доброта и мечта,

тя е  - съкровена и една!

Всеки я желае и

за  нея си мечтае!

оцени този текст

слаб отличен